If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Dacă sunteţi în spatele unui filtru de web, vă rugăm să vă asiguraţi că domeniile *. kastatic.org şi *. kasandbox.org sunt deblocate.

Conţinutul principal

Analiza sortării prin inserție

Ca și sortarea prin selecție, sortarea prin inserție parcurge în mod repetat indicii vectorului, apelând insert pentru elementele de pe pozițiile 1, comma, 2, comma, 3, comma, dots, comma, n, minus, 1. Atât apelul către indexOfMinimum, cât și apelul către insert au un timp de execuție care depinde de dimensiunea subșirului sortat. De fapt, cuvântul „au” din propoziția precedentă ar trebui transformat în „pot avea” și vom vedea în continuare de ce.
Să alegem un caz în care apelăm insert, iar valoarea care trebuie inserată în subșir este mai mică decât toate elementele din subșir. De exemplu, dacă inserăm valoarea 0 în subșirul [2, 3, 5, 7, 11], atunci fiecare element din subșir trebuie deplasat cu o poziție la dreapta. Așadar, în general, dacă inserăm într-un subșir cu k elemente, am putea fi nevoiți să le deplasăm cu o poziție la dreapta pe toate cele k. În loc să numărăm de câte instrucțiuni avem nevoie pentru a compara un element cu cheia și pentru a deplasa elementul respectiv, haide să fim de acord că este un număr constant de instrucțiuni; să denumim această constantă c. Așadar, ar putea fi nevoie de c, dot, k instrucțiuni pentru a insera o valoare într-un subșir de k elemente.
Să presupunem că la fiecare apel către insert, valoarea care trebuie inserată este mai mică decât toate elementele din subșirul din stânga sa. Atunci când apelăm insert pentru prima dată, k, equals, 1. A doua oară, k, equals, 2. A treia oară, k, equals, 3. Și așa mai departe până la ultimul apel, când k, equals, n, minus, 1. Așadar, timpul de execuție al inserării într-un subșir sortat este
c, dot, 1, plus, c, dot, 2, plus, c, dot, 3, plus, \@cdots, c, dot, left parenthesis, n, minus, 1, right parenthesis, equals, c, dot, left parenthesis, 1, plus, 2, plus, 3, plus, \@cdots, plus, left parenthesis, n, minus, 1, right parenthesis, right parenthesis .
Această sumă este o progresie aritmetică, cu ultimul termen egal cu n, minus, 1 în loc de n. Folosind formula de calcul pentru progresii aritmetice, obținem că timpul de execuție al inserării într-un subșir sortat este
c, dot, left parenthesis, n, minus, 1, plus, 1, right parenthesis, left parenthesis, left parenthesis, n, minus, 1, right parenthesis, slash, 2, right parenthesis, equals, c, n, squared, slash, 2, minus, c, n, slash, 2 .
Folosind notația Θ, renunțăm la termenul de ordin mai mic c, n, slash, 2 și la constantele c și 1/2 și obținem că timpul de execuție al sortării prin inserție este, în acest caz, \Theta, left parenthesis, n, squared, right parenthesis.
Putem obține un timp mai mic decât \Theta, left parenthesis, n, squared, right parenthesis la sortarea prin inserție? Răspunsul este afirmativ. Să presupunem că avem vectorul [2, 3, 5, 7, 11], în care subșirul sortat conține primele 4 elemente și urmează să inserăm valoarea 11. La prima verificare, observăm că 11 este mai mare decât 7, deci niciun element din subșir nu trebuie deplasat la dreapta. Așadar, acest apel către insert are timp de execuție constant. Să presupunem că fiecare apel al funcției insert are timp de execuție constant. Deoarece se fac n, minus, 1 apeluri către insert, dacă fiecare apel are timpul de execuție c, atunci timpul total de execuție pentru sortarea prin inserție este c, dot, left parenthesis, n, minus, 1, right parenthesis, adică \Theta, left parenthesis, n, right parenthesis, nu \Theta, left parenthesis, n, squared, right parenthesis.
Poate avea loc vreuna dintre aceste situații? Se poate ca la fiecare apel către insert să se deplaseze toate elementele din subșir cu o poziție la dreapta? Se poate ca la fiecare apel către insert să nu se deplaseze niciun element? Răspunsul este da la ambele întrebări. Un apel către insert face ca fiecare element să fie deplasat dacă valoarea cheii ce urmează să fie inserată este mai mică decât toate elementele din stânga sa. Așadar, dacă fiecare element este mai mic decât toate elementele din stânga sa, timpul de execuție al sortării prin inserție este \Theta, left parenthesis, n, squared, right parenthesis. Ce ar însemna ca fiecare element să fie mai mic decât elementul din stânga sa? Vectorul ar fi ordonat descrescător, ca în exemplul [11, 7, 5, 3, 2]. Așadar, cazul cel mai nefavorabil pentru sortarea prin inserție este un vector ordonat descrescător.
Ce se întâmplă în cazul opus? Un apel către insert nu deplasează niciun element dacă valoarea cheii ce urmează să fie inserată este mai mare decât sau egală cu toate elementele din stânga sa. Așadar, dacă fiecare element este mai mare decât sau egal cu toate elementele din stânga sa, timpul de execuție al sortării prin inserție este \Theta, left parenthesis, n, right parenthesis. Această situație se petrece atunci când vectorul este deja sortat, deci un vector ordonat crescător este cazul cel mai favorabil pentru sortarea prin inserție.
Ce altceva putem spune despre timpul de execuție al sortării prin inserție? Să presupunem că elementele din vector sunt în ordine aleatorie. Așadar, în medie, ne-am aștepta ca fiecare element să fie mai mic decât jumătate din elementele din stânga sa. În acest caz, un apel către insert pentru un subșir de k elemente ar deplasa k, slash, 2 elemente. Timpul de execuție ar fi jumătate din timpul de execuție al cazului cel mai nefavorabil. Însă, folosind notația asimptotică, unde coeficienții constanți nu sunt luați în considerare, timpul de execuție în cazul mediu ar rămâne în continuare \Theta, left parenthesis, n, squared, right parenthesis, la fel ca în cazul cel mai nefavorabil.
Dar dacă ai fi știut că vectorul este „aproape sortat”: fiecare element se află la cel mult un număr constant de poziții, de exemplu 17, față de poziția pe care ar fi avut-o în vectorul sortat? Atunci fiecare apel către insert deplasează cel mult 17 elemente, iar timpul de execuție pentru un apel către insert pe un subșir de k elemente ar fi cel mult 17, dot, c. Luând în calcul toate cele n, minus, 1 apeluri către insert, timpul de execuție ar fi 17, dot, c, dot, left parenthesis, n, minus, 1, right parenthesis, care este egal cu \Theta, left parenthesis, n, right parenthesis, la fel ca în cazul cel mai favorabil. Așadar, sortarea prin inserție este rapidă atunci când vectorul este aproape sortat.
Haide să recapitulăm timpii de execuție ai sortării prin inserție:
  • Cazul cel mai nefavorabil: \Theta, left parenthesis, n, squared, right parenthesis.
  • Cazul cel mai favorabil: \Theta, left parenthesis, n, right parenthesis.
  • Cazul mediu pentru un vector cu elemente în ordine aleatorie: \Theta, left parenthesis, n, squared, right parenthesis.
  • Cazul „aproape sortat”: \Theta, left parenthesis, n, right parenthesis.
Dacă ar trebui să găsești timpul de execuție al sortării prin inserție care se aplică în toate cazurile, răspunsul ar fi O, left parenthesis, n, squared, right parenthesis. Nu poți spune că este \Theta, left parenthesis, n, squared, right parenthesis, deoarece în cazul cel mai favorabil este \Theta, left parenthesis, n, right parenthesis. Nu poți spune nici că este \Theta, left parenthesis, n, right parenthesis, deoarece în cazul cel mai nefavorabil este \Theta, left parenthesis, n, squared, right parenthesis.

Acest conținut este o colaborare a profesorilor Thomas Cormen și Devin Balkcom, de la Dartmouth Computer Science, cu echipa de elaborare a curriculumului de informatică a Khan Academy. Conținutul este licențiat CC-BY-NC-SA.