If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Dacă sunteţi în spatele unui filtru de web, vă rugăm să vă asiguraţi că domeniile *. kastatic.org şi *. kasandbox.org sunt deblocate.

Conţinutul principal

Evul Mediu Global prin paginile cărților decorate

Scris de Dr. Bryan C. Keene
Reproducere a Codexului Dresden (detaliu), sec. XIII sau XIV, realizată în Peninsula Yucatán, Mexic (Dresden, Germania, Saxon State Library, Mscr.Dresd. R 310. The Getty Research Institute, 2645-271)
Reproducere a Codexului Dresden (detaliu), sec. XIII sau XIV, realizată în Peninsula Yucatán, Mexic (Dresden, Germania, Saxon State Library, Mscr.Dresd. R 310. The Getty Research Institute, 2645-271)
Manuscrisele și cărțile tipărite—precum muzeele, arhivele și bibliotecile de astăzi—oferă indicii referitoare la modul în care oamenii percepeau Pământul, numeroasele sale culturi și locul fiecăruia în această lume. Toward a Global Middle Ages: Encountering the World through Illuminated Manuscripts este o carte nouă lansată de Getty Publications, care ne invită să explorăm acest subiect, prezentând o serie de tipuri de cărți din perioada premodernă din Africa, Europa, Asia, din Americi și din
.
Evangheliar, aproximativ 1480-1520, realizat în Mănăstirea Gunda Gunde, Etiopia (The J. Paul Getty Museum, Ms. 105, 2010.17)
Evanghelie, circa 1480-1520, realizat în Mănăstirea Gunda Gunde, Etiopia (The J. Paul Getty Museum, Ms. 105, 2010.17)
Producerea cărților este un proces care presupune colaborare. În perioada premodernă, acest proces îi putea împlica pe creatorii de pagini, pe legători, scribi, procuratorii și producătorii de pigmenți, pe negustori, artiști, patroni și, în final, pe cititori, privitori și ascultători. Toward a Global Middle Ages, în traducere Spre un Ev Mediu Global, include eseuri scrise de 26 de autori care sunt experți în arta cărților.
Cărțile realizate în timpul Evului Mediu global dezvăluie o varietate de structuri și de stiluri. Pagini dintr-un manuscris Prajnaparamita (Perfecțiunea Înțelepciunii) (detaliu), 1025, creat în Bihar, India (Los Angeles County Museum of Art, M.86.185a-d)
Cărțile realizate în timpul Evului Mediu global dezvăluie o varietate de structuri și de stiluri. Pagini dintr-un manuscris Prajnaparamita (Perfecțiunea Înțelepciunii) (detaliu), 1025, creat în Bihar, India (Los Angeles County Museum of Art, M.86.185a-d)

Al cui Ev Mediu?

Ce înseamnă Evul Mediu global (sau perioada medievală)? Scrierile legate de Evul Mediu s-au concentrat, în mod tradițional, pe comunitățile evreiești, creștine și musulmane din Europa, Asia de Vest și zona Mării Mediterane dintre anii 500 și 1500. Termenul de "Ev Mediu" a fost folosit în secolul XIX pentru a descrie un medium aevum, o perioadă de mijloc aflată între Imperiul Roman și Renaștere.
Pentateuhul Rothschild, 1296, realizat în Franța și/sau Germania (The J. Paul Getty Museum, Ms. 116, 2018.43)
Pentateuhul Rothschild, 1296, realizat în Franța și/sau Germania (The J. Paul Getty Museum, Ms. 116, 2018.43)
Timp de decenii, cercetătorii au contestat această perspectivă eurocentristă a trecutului, îndreptând atenția spre Evul Mediu global ce cuprinde Africa, Asia, cele două Americi și Austronezia. Unii dintre aceștia caută să descopere rețele, rute sau conexiuni între oameni și locuri. Procedând astfel, o țintă a fost dezvăluirea vieților celor care au fost reduși la tăcere de istorie sau tradiție: femei, sclavi, indigeni, indivizi queer sau persoanele cu handicap. Alții abordează lucrurile într-o manieră comparativă, examinând fenomene similare în locuri diferite, petrecute în același timp sau de-a lungul timpului. Toward a Global Middle Ages extinde aceste perspective.
Grotele Mogao 16-17 (Peștera Bibliotecă), Dunhuang, provincia Gansu, China, 862; sigilate în jurul anului 1000 (foto: Dunhuang Academy)
Grotele Mogao 16-17 (Peștera Bibliotecă), Dunhuang, provincia Gansu, China, 862; sigilate în jurul anului 1000 (foto: Dunhuang Academy)
Există și discuții referitoare la semnificația cuvântului "global" la nivel local și dacă există posibilitatea de a se vorbi despre o globalitate timpurie de dinaintea presupuselor legături transatlantice dintre Europa, Americi și Africa de la sfârșitul sec. XV (ar trebui menționat că a doua perspectivă încă se concentrează în mare parte pe Europa—precum este indicat mai jos și în volum, oamenii din nord-estul Chinei și din Siberia au intrat în contact cu indigenii, inclusiv cu cei care locuiau pe Insulele Aleutine).
Pagini dintr-un Coran, Shiraz, Iran, 1550–75 (Los Angeles County Museum of Art, M.2010.54.1)
Pagini dintr-un Coran, Shiraz, Iran, 1550–75 (Los Angeles County Museum of Art, M.2010.54.1)
Unii cercetători aleg o abordare emisferică—făcând referire la un Ev Mediu emisferic—care se concentrează pe Africa, Europa și Asia pe de o parte, iar Americile pe cealaltă. Cu această abordare, putem să găsim în continuare conexiuni făcând comparații dacă ne uităm la astronomie sau astrologie, de exemplu, precum am discutat în Toward a Global Middle Ages și am evidențiat pe scurt mai înainte; am putea lua în considerare și schimbările climatice globale (evidențiate prin calotele glaciare și prin dovezile din manuscrise sau tradițiile orale) și răspândirea bolilor sau relația dintre botanică și dezvoltarea lingvistică a cuvintelor pentru bunurile comercializate în masă, precum cartoful dulce sau ceaiul. Indiferent care metodologie pare mai potrivită pentru atingerea scopului unui studiu, o recomandare este să rezistăm în fața eurocentrismului și să traversăm granițele—ale periodizării, disciplinei sau specializării, ale geografiei istorice sau contemporane, ale limbii (documentelor și pregătirii academice) și așa mai departe.
Este nevoie de timp pentru a redirecționa scrierea istoriei. Autorii acestei cărți descriu, prin urmare, ceea ce facem pentru a ajunge spre un Ev Mediu global.

Hârtie, pergament și frunze de palmier

Cărțile erau metodele principale de exprimare culturală și de schimb cultural din timpul Evului Mediu. Termenul "manuscris" înseamnă "scris de mână", de la cuvintele din latină manus ("mână") și scriptus ("scris"). Exemplarele somptuase erau adesea înfrumusețate cu foiță metalică sau vopsea ce străluceau în lumină, de unde și originea termenului de "anluminură". Tiparul a permis reproducerea imaginilor și textelor, iar unele tradiții globale combinau manuscrisele cu tipăriturile.
Două imagini cu două suporturi diferite redând scribi în timpul lucrului și ilustrând nevoia de colaborare pentru realizarea cărților. Stânga: Un vas cilindric precum un codex înfățișând scribi, anii 650–800, Guatemala sau Mexic, nordul Peténului sau sudul Campecheului, Maya, ceramică (Los Angeles County Museum of Art, M.2010.115.562); dreapta: Evanghelie, anul 1386, realizată în zona Lacului Van, regatul istoric armean, cerneală neagră și acuarelă pe hârtie, 24 × 17 cm (The J. Paul Getty Museum, Ms. Ludwig II 6 (83.MB.70), fol. 13v.)
Două imagini cu două suporturi diferite redând scribi în timpul lucrului și ilustrând nevoia de colaborare pentru realizarea cărților. Stânga: Un vas cilindric precum un codex înfățișând scribi, anii 650–800, Guatemala sau Mexic, nordul Peténului sau sudul Campecheului, Maya, ceramică (Los Angeles County Museum of Art, M.2010.115.562); dreapta: Evanghelie, anul 1386, realizată în zona Lacului Van, regatul istoric armean, cerneală neagră și acuarelă pe hârtie, 24 × 17 cm (The J. Paul Getty Museum, Ms. Ludwig II 6 (83.MB.70), fol. 13v.)
În timpul perioadei medievale, de-a lungul Afro-Eurasiei, a Americilor și Austroneziei, creatorii de cărți foloseau o varietate de suporturi și de structuri, inclusiv hârtia, pergamentul și frunzele de palmier. Fiecare dintre acestea puteau fi adunate împreună în diverse moduri: legate precum un codex, rulate ca sul sau împăturite precum un album. În unele cazuri, trebuie să ne uităm la alte tipuri de lucrări de artă pentru a găsi indicii referitoare la tradițiile cărților sau ale scrierii (precum în cazul mayașilor, a căror lungă istorie de creare de codexuri a fost decimată în urma cuceririi spaniole, însă vasele ceramice ne oferă dovezi ale unei producții timpurii de manuscrise în Mezoamerica). Exemplele prezentate în imaginea de mai sus ne oferă indicii față de diversitatea tipurilor și formatelor de cărți.
Manuscrisele și cărțile au conviețuit alături de alte forme de educație literară și povestiri vizuale de-a lungul Evului Mediu. Acestea includ exemple glifice și grafice—caractere sau simboluri cioplite sau pictate pe o suprafață, cum ar fi piatra, ceramica sau corpul uman—precum și tradițiile orale și obiectele care ajutau memoria. O astfel de varietate de obiecte scoate în evidență numeroasele căi prin care cartea, definită la modul general, funcționa în multiple contexte în trecut și ne vorbește despre relațiile dintre artele vizuale și limbaj, relatarea poveștilor și comemorarea trecutului.

O lume fără un punct central

Pe tot întinsul Evului Mediu global, oamenii înfățișau lumea așa cum o știau, lucru valabil și în cazul hărților, al bunurilor de lux din ținuturi locale și îndepărtate, al oamenilor de legendă, al "lumilor noi", al "lumii cunoscute", chiar și în cazul universului. Harta lumii din Book of Curiosities of the Sciences and Marvels for the Eyes, Egipt, 1020–50 e.n. / 410–41 AH, în calendarul islamic (Oxford, Bodleian Library, Ms. Arab c.90)
Pe tot întinsul Evului Mediu global, oamenii înfățișau lumea așa cum o știau, lucru valabil și în cazul hărților, al bunurilor de lux din ținuturi locale și îndepărtate, al oamenilor de legendă, al "lumilor noi", al "lumii cunoscute", chiar și în cazul universului. Harta lumii din Book of Curiosities of the Sciences and Marvels for the Eyes, Egipt, 1020–50 e.n. / 410–41 AH, în calendarul islamic (Oxford, Bodleian Library, Ms. Arab c.90)
Hărțile sunt o altă preocupare centrală a noii publicații. Precum manuscrisele, hărțile prezintă perspective asupra lumii, inclusiv perspective față de sine și față de alții; de asemenea, ele se schimbă frecvent și sunt deseori politice.
Codex Mendoza, anul 1542, probabil Francisco Gualpuyogualcal și Juan Gonzalez (artiști), culturile nahua și spaniolă, realizat în Ciudad de México, Mexic (Oxford, Bodleian Library, Ms. Arch. Selden A.1)
Codex Mendoza, anul 1542, probabil Francisco Gualpuyogualcal și Juan Gonzalez (artiști), culturile nahua și spaniolă, realizat în Ciudad de México, Mexic (Oxford, Bodleian Library, Ms. Arch. Selden A.1)
Apar niște paralele fascinante atunci când ne uităm peste hărțile a mai multor culturi. De exemplu, "Cartea curiozităților" din Egiptul secolului XI, descrie oameni de legendă și ființe care apar și într-un compendiu european de texte latine din sec. XIII. Amiralul și cartograful otoman Piri Reis și cărturarul coreean Kwon Kun au creat hărți care includ părți din Americi (Brazilia și, respectiv, Insulele Aleutine ale statului Alaska de astăzi).
Bestiar, anul 1277 sau mai târziu, realizat în Thérouanne (Flandra), Franța de astăzi. Culori tempera, peniță și cerneală, foiță de aur și culoare aurie pe pergament, 24 x 17 cm. The J. Paul Getty Museum, Ms. Ludwig XV 4 (83.MR.174), fol. 120. Imagine digitală mulțumită Open Content Program al Getty Museum.
Bestiar, anul 1277 sau mai târziu, realizat în Thérouanne (Flandra), Franța de astăzi. Culori tempera, peniță și cerneală, foiță de aur și culoare aurie pe pergament, 24 x 17 cm. The J. Paul Getty Museum, Ms. Ludwig XV 4 (83.MR.174), fol. 120. Imagine digitală mulțumită Open Content Program al Getty Museum.
Cartografierea poate lua mai multe forme. În cazul Hărții pe piatră Shostone-Bannock din Idaho, de exemplu, cartografii indigeni au notat informația astrologică și geografică pe suprafața rocilor. Codexul Mendoza din anul 1542 cuprinde o hartă nahua a capitalei aztece Tenochtitlan și înfățișează tributul din provincii ca și obiecte de lux din jad și pene.
Harta lui Piri Reis (detaliu), Istanbul 1513 e.n./ 919 AH (Istanbul, Turcia, Palatul Topkapî, No. H 1824)
Harta lui Piri Reis (detaliu), Istanbul 1513 e.n./ 919 AH (Istanbul, Turcia, Palatul Topkapî, No. H 1824)
Prin acestea și multe alte exemple de hărți, manuscrise și alte creații artistice, Toward a Global Middle Ages demonstrează faptul că granițele geografice și culturale au fost și sunt poroase, fluide și permeabile.
Harta Kangnido, 1402, copie de la sfârșitul sec. V. Honkoo-ji Tokiwa Museum of Historcal Materials, Shimabara, prefectura Nagasaki, Japonia
Harta Kangnido, 1402, copie de la sfârșitul sec. V. Honkoo-ji Tokiwa Museum of Historcal Materials, Shimabara, prefectura Nagasaki, Japonia
Eu și coautorii mei sperăm că această nouă carte va contribui la niște conversații vibrante referitoare la un Ev Mediu global și la rolul manuscriselor și al culturii vizuale în aceste discuții. Comentariile și întrebările legate de carte și temele ei sunt binevenite și, în special, sper că le va fi de folos profesorilor și elevilor—vezi lista cu resurse de mai jos, alcătuită având în minte cercetarea și folosirea la sala de clasă.
Harta petroglifică pe stâncă, poporul Shoshone-Bannock, Givens Hot Springs, Canyon County, sud-vestul statului Idaho, S.U.A., anul 1054 sau mai târziu (foto: Rosemarie Ann and Kenneth D. Keene)
Harta petroglifică pe stâncă, poporul Shoshone-Bannock, Givens Hot Springs, Canyon County, sud-vestul statului Idaho, S.U.A., anul 1054 sau mai târziu (foto: Rosemarie Ann and Kenneth D. Keene)

Acest eseu a apărut inițial în the iris (CC BY 4.0).
Additional resources:
Descarcă de aici o listă cu resurse pentru Toward a Global Middle Ages ce include cuprinsul, alte resurse online de la Getty și o listă cu manuscrisele și cărțile discutate în carte.
Toward a Global Middle Ages: Encountering the World through Illuminated Manuscripts, ed. Bryan C. Keene (Los Angeles: The J. Paul Getty Museum, 2019)
Catherine Holmes and Naomi Standen, “Introduction: Towards a Global Middle Ages,” Past & Present, vol. 238 (November 2018), pp. 1–44