If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Dacă sunteţi în spatele unui filtru de web, vă rugăm să vă asiguraţi că domeniile *. kastatic.org şi *. kasandbox.org sunt deblocate.

Conţinutul principal

Mesopotamia antică

De ce este considerată Mesopotamia "leagănul civilizației"? Sal explică istoria imperiilor timpurii situate între fluviile Tigru și Eufrat.

Transcript video

În celelalte videoclipuri am vorbit despre cum a apărut agricultura acum 10000-15000 mii de ani, în principal în apropierea văilor râurilor. Nu este o surpriză că agricultura a apărut pentru prima oară în apropierea văilor râurilor, deoarece râurile inundau, făcând solul din jurul lor fertil. Ele furnizau apă proaspătă pentru culturi și pentru oamenii care trăiau în apropiere. Mai târziu, aceste râuri puteau fi utile pentru transportarea produselor agricole. Așadar, nu este o surpriză că primele civilizații importante s-au născut acolo unde a apărut pentru prima oară agricultura. Primele civilizații vor apărea în Egiptul antic de-a lungul Nilului, în Valea Indului de-a lungul Fluviului Ind, în China de lungul fluviilor Galben și Yangtze și de asemenea în Mesopotamia de-a lungul fluviilor Tigru și Eufrat. În acest videoclip, ne vom concentra atenția în mod special pe Mesopotamia. Cuvântul ”Mesopotamia” vine din ”mesos” care înseamnă ”între” și potamos-- probabil nu îl pronunț cum trebuie-- care înseamnă ”râu”. Așadar, Mesopotamia înseamnă la propriu ”meleagurile cuprinse între râuri” și se află în Irakul din prezent. Motivul pentru care Mesopotamia este atât de interesantă fiind numită ”leagănul civilizației”, nu este doar pentru că e unul dintre primele locuri în care s-a dezvoltat agricultura, ci și pentru că s-a aflat la răscrucea multor altor civilizații timpurii. După cum vedeți, este exact între Civilizația Văii Indului de aici, Egiptul antic și alte civilizații care au înflorit în această regiune. Așadar, nu este surprinzător faptul că localizarea geografică a Mesopotamiei a favorizat inovații semnificative în tehnologie, arhitectură religie și scris. Noi credem că prima civilizație apărută în Mesopotamia a fost cea sumeriană. Sumerieni. Sumeria și Sumerienii sunt asociați cel mai adesea cu regiunea de aici, o voi încercui, regiunea de aici din sudul Mesopotamiei. Iar noi credem că această civilizație a apărut aproximativ în 4000 Î.e.n, o puteți vedea pe axa timpului în portocaliu, și au creat lucruri de bază precum roata. Prima roată a fost descoperită în Sumeria în anul 3500 Î.e.n. Ei sunt faimoși pentru structurile lor arhitecturale. Aceasta este o fotografie a unui zigurat, care se afla în centrul multor orașe sumeriene și, după cum vom vedea, mesopotamiene. Asta necesita o forță de muncă incredibilă, iar la vârful acestora erau temple închinate zeilor lor. Ei aveau mai mulți zei, o religie politeistă, iar aceștia luau o formă umană. De asemenea, noi credem că sumerienii au dezvoltat una dintre primele limbi scrise. Nu au fost primii. De asemenea, avem și hieroglifele egiptene, iar limba scrisă a apărut și la civilizația Harappa, Civilizația Văii Indului și cea Chineză. Dar, a fost una dintre primele limbi-- Avem aici un exemplu de tablă cuneiformă. Aceasta e o tablă cuneiformă inscripționată în sistemul lor de scriere. Scrierea cuneiformă a fost dezvoltată de sumerienii antici. Atunci când vorbim despre Mesopotamia, vorbim despre sumerieni, dar, vom vorbi și despre alte civilizații care au apărut în regiune. În special-- le voi scrie pe toate. Avem sumerienii. De asemenea, veți auzi despre akkadieni și după cum vom vedea, termenul akkadian înseamnă atât limba cât și imperiul care va apărea. În Mesopotamia, de-a lungul celor 3000 de ani Î.e.n, cele două limbi principale sunt akkadiana, care este considerată o limbă semitică. Este înrudită cu limbile semitice moderne, cum ar fi araba și ebraica, iar motivul pentru care sunt numite semitice, este acela că sunt vorbite și menționate a fi vorbite de către urmașii lui Sem, fiul lui Noe din Biblia ebraică. Deci, avem limba akkadiană care este semitică, după care avem cealaltă limbă, sumeriana. Pe măsură ce înaintăm în al treilea mileniu Î.e.n, sumerienii au început să aibă multe interacțiuni cu vorbitorii de akkadiană, iar vorbitorii de akkadiană au fost inițial asociați cu regiunea de nord a Mesopotamiei. Noi credem că primul mare imperiu, probabil primul imperiu din lume a apărut în Akkadia și a fost numit Imperiul Akkadian. Dacă ne ducem aici jos, putem vedea cum s-a răspândit Imperiul Akkadian. Noi credem că orașul Akkad, după care este numit Imperiul Akkadian, este acest loc de aici, iar primul mare conducător care a extins imperiul a fost Sargon, de multe ori numit Sargon cel Mare. Și putem vedea că imperiul a fost întemeiat în jurul mijlocului celui de-al 23-lea secol sau celui de-al 24-lea secol Î.e.n. Deci, în jurul anului 2350 Î.e.n Sargon a întemeiat ceea ce putem numi prima dinastie imperială din lume, Imperiul Akkadian. El a putut prelua controlul asupra nordului și sudului Mesopotamiei, așadar, până și sumerienii erau sub stăpânirea akkadiană. Vom vedea de-a lungul timpului un amestec între limba akkadiană și cea sumeriană. Akkadiana este păstrată în inscripții cuneiforme și, începând cu această perioadă, sumeriana a început să dispară ca limbă vorbită, iar akkadiana a devenit limba dominantă. Akkadienii au dominat pentru aproximativ 100 de ani, iar după ei avem multe alte imperii și poate deveni derutant. Modul în care am structurat această axă a timpului este: linia de sus, de aici, este sudul Mesopotamiei și linia de jos, de aici, este nordul Mesopotamiei, iar partea colorată cu portocaliu, arată regiunea condusă de sumerieni. Unii oameni cred că au fost primul imperiu. Linia de jos vă arată unde erau vorbitori de akkadiană, dar ei erau împrăștiați până la sosirea lui Sargon cel Mare care a pus bazele Imperiului Akkadian. După asta, avem Imperiul Neo-Sumerian care a durat puțin. Următorul mare imperiu important despre care se vorbește adesea și care este asociat cu Mesopotamia este Imperiul Babilonian. Deci, Babilon, Imperiul Babilonian, cu centrul în orașul Babilon, exact aici, a devenit un mare imperiu sub conducerea lui Hammurabi. Hammurabi este cel mai cunoscut pentru abilitățile lui de a extinde imperiul. Imperiul de sub conducerea lui este colorat în maro închis, iar zonele pe care le-a cucerit sunt colorate în maro deschis, aflate la nord și la sud. El este faimos pentru celebrul Cod al lui Hammurabi, care este înfățișat aici. Acesta nu a fost primul cod scris, dar a fost unul dintre cele mai vechi și l-am putea considera drept o protoconstituție ce era bazată pe credințele anterioare ale sumerienilor, dar ele au influențat la rândul lor legile biblice, lucruri care sunt legate de sistemul juridic din prezent. După babilonieini, celălalt mare imperiu care controla porțiuni semnificative ale Mesopotamiei a fost Imperiul Asirian. Imperiul Asirian este numit după capitala imperiului, orașul Assur. Putem vedea aici pe harta Imperiului Akkadian. Ambele popoare, babilonienii și asirienii vorbeau limba akkadiană, iar în acest moment și pe măsură ce intrăm în perioada asiriană târzie, aramaica, o altă limbă semitică începe să fie mai utilizată. După cum puteți vedea aici, Imperiul Asirian, aflat la apogeul puterii sale, controla o mare parte din teritoriul Orientului Mijlociu din prezent. Imperiul Asirian s-a destrămat în al șaptelea secol Î.e.n, iar Imperiul Neo-Babilonian a preluat conducerea. Avem o hartă a imperiului aici, ce controla o mare parte a Orientului Mijlociu din prezent. Cel mai faimos conducător al Imperiului Neo-Babilonian a fost Nabucodonosor al II-lea din Biblia ebraică, cunoscut pentru înrobirea poporului evreu timpuriu, celebra înrobire babiloniană. Babilonienii au fost dați jos de la putere în al șaselea secol Î.e.n de către persani și Cirus cel Mare, iar acesta a fost sfârșitul înrobirii babiloniene, în acord cu istorisirile biblice. Perspectiva generală este că Mesopotamia este numită leagănul civilizației din motive întemeiate. Nu aveau doar inovații tehnologice și arhitecturale avansate, ci religia și scrierea lor au influențat civilizațiile în ultimii 5000-6000-7000 de ani. Ei bine, aș spune, cu siguranță ultimii 5000 de ani. Multe dintre ideile care au apărut în Mesopotamia, cum ar fi codurile de legi scrise și tehnologia, încă sunt folosite în ziua de azi.