If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Dacă sunteţi în spatele unui filtru de web, vă rugăm să vă asiguraţi că domeniile *. kastatic.org şi *. kasandbox.org sunt deblocate.

Conţinutul principal

Justificarea proprietăților logaritmilor

Studiază demonstrațiile proprietăților logaritmilor: regula produsului, a câtului și ridicarea la putere.
În această lecție, vom demonstra trei proprietăți ale logaritmilor: logaritm din produs, logaritm din cât și ridicarea la putere. Înainte de a începe, să ne amintim ceva ce ne va fi util.
logb(bc)=c
Cu alte cuvinte, un logaritm în baza b elimină baza b dintr-o putere și rămânem doar cu exponentul!
Să nu uiți asta atunci când vei citi demonstrațiile care urmează.

Logaritm din produs: logb(MN)=logb(M)+logb(N)

Pentru început, să luăm un exemplu care folosește produsul — să considerăm că M=4, N=8 și b=2.
Înlocuind aceste valori în logb(MN), avem:
log2(48)=log2(2223)22=4 și 23=8=log2(22+3)aman=am+n=2+3logb(bc)=c=log2(4)+log2(8)Deoarece 2=log2(4) și 3=log2(8)
Astfel, avem log2(48)=log2(4)+log2(8).
Chiar dacă am verificat un singur caz, putem folosi același raționament pentru a demonstra că formula functionează și pe caz general.
Observă că scrierea lui 4 și 8 ca puteri ale lui 2 a fost elementul cheie în demonstrație. Așadar, în general, ne-ar conveni ca M și N să fie puteri cu baza b. Pentru aceasta, fie M=bx și N=by, unde x și y sunt numere reale.
Atunci, din definiție, putem scrie logb(M)=x și logb(N)=y.
Acum avem:
logb(MN)=logb(bxby)Înlocuire=logb(bx+y)Proprietăți ale exponenților=x+ylogb(bc)=c=logb(M)+logb(N)Înlocuire

Logaritm din cât: logb(MN)=logb(M)logb(N)

Demonstrația acestei formule este asemănătoare cu cea de mai sus.
Ca mai înainte, dacă luăm M=bx și N=by, atunci înseamnă că logb(M)=x și logb(N)=y.
Acum putem demonstra formula pentru logaritm din cât astfel:
logb(MN)=logb(bxby)Înlocuire=logb(bxy)Proprietățile puterilor=xylogb(bc)=c=logb(M)logb(N)Înlocuire

Logaritm din putere: logb(Mp)=plogb(M)

De data aceasta, doar M intervine în proprietate, deci este suficient să considerăm M=bx, pentru care avem logb(M)=x.
Dăm mai jos demonstrația pentru formula logaritmului din putere.
logb(Mp)=logb((bx)p)Înlocuire=logb(bxp)Proprietățile puterilor=xplogb(bc)=c=logb(M)pÎnlocuire=plogb(M)Înmulțirea este comutativă
Sau altfel, putem justifica proprietatea aceasta folosind formula pentru produs.
De exemplu, știm că logb(Mp)=logb(MMM), unde M se înmulțește cu el însuși de p ori.
Acum putem folosi logaritm din produs împreună cu definiția înmulțirii ca adunare repetată și completăm demonstrația astfel:
logb(Mp)=logb(MMM)Definiția puterii=logb(M)+logb(M)++logb(M)Formula pentru logaritm din produs=plogb(M)Adunarea repetată este înmulțire
Și gata! Tocmai am demonstrat trei formule privind proprietățile logaritmilor!