If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Dacă sunteţi în spatele unui filtru de web, vă rugăm să vă asiguraţi că domeniile *. kastatic.org şi *. kasandbox.org sunt deblocate.

Conţinutul principal

Recapitulare mediană, amplitudine și periodicitate

Revizuiește caracteristicile de bază ale funcțiilor sinusoidale: mediana, amplitudinea și perioada.

Ce sunt mediana, amplitudinea și perioada?

Mediana, amplitudinea și perioada sunt trei caracteristici ale graficelor sinusoidale.
Mediana este dreapta orizontală care trece exact pe la mijlocul dintre punctele de maxim și minim ale graficului.
Amplitudinea este distanța pe verticală dintre linia mediană și unul din punctele de extrem.
Perioada este distanța dintre două puncte de maxim consecutive, sau două puncte de minim consecutive (aceste distanțe trebuie să fie egale).
Vrei să înveți mai multe despre mediană, aplitudine și perioadă? Vezi acest video.

Aflarea caracteristicilor dintr-un grafic

Fiind dat graficul unei fucnții sinusoidale, putem analiza și afla mediana amplitudinea și perioada. Considerăm, spre exemplu, graficul următor.
Acesta are un punct de maxim în (1,7), apoi un minim în punctul (3,3) și un maxim în punctul (5,7).
Dreapta orizontală care trece exact pe la mijlocul distanței dintre y=7 (valoarea maximă) și y=3 (valoarea minimă) este y=5, deci aceasta este mediana.
Distanța pe verticală dintre mediană și oricare punct de extrem este 2, deci aceasta este amplitudinea.
Distanța dintre două puncte de maxim consecutive este 4, deci aceasta este perioada.
Problema 1
Care este ecuația medianei?
y=
  • Your answer should be
  • un întreg, precum 6
  • o fracție subunitară ireductibilă, precum 3/5
  • o fracție supraunitară simplificată, precum 7/4
  • un număr compus, precum 1 3/4
  • un număr zecimal exact, precum 0,75
  • un multiplu al lui pi, precum 12 pi sau 2/3 pi

Vrei să încerci mai multe probleme cum este aceasta? Vezi aceste exerciții