If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Dacă sunteţi în spatele unui filtru de web, vă rugăm să vă asiguraţi că domeniile *. kastatic.org şi *. kasandbox.org sunt deblocate.

Conţinutul principal

Identificarea patrulaterelor

Clasificăm patrulatere, incluzând dreptunghiuri, romburi și pătrate. 

Patrulatere

Un patrulater este un poligon cu patru laturi.

Studiem câteva exemple

Iată câteva exemple de patrulatere:

Încearcă singur

Care dintre următoarele figuri sunt patrulatere?
Selectează toate variantele corecte:

Tipuri speciale de patrulatere

Unele patrulatere poartă nume speciale precum dreptunghi, romb sau pătrat. Hai să învățăm despre ele!

Dreptunghiuri

Ce proprietăți are un dreptunghi?
  • Are patru unghiuri drepte.
  • Are patru laturi pentru că este un patrulater.

Studiem câteva exemple

Iată câteva exemple de dreptunghiuri:

Încearcă singur

Care dintre următoarele figuri sunt dreptunghiuri?
Selectează toate variantele corecte:

Problemă provocare

Să mai luăm încă o figură:
Această figură este patrulater?
Alege un răspuns:

Figura are patru unghiuri drepte?
Alege un răspuns:

Deci, figura este un dreptunghi?
Alege un răspuns:

Romburi

Ce face ca o figură să fie un romb?
  • Toate laturile au aceeași lungime.
  • Are patru laturi deoarece este un patrulater.

Studiem câteva exemple

Iată câteva exemple de romburi:

Încearcă singur

Care dintre figurile următoare sunt romburi?
Selectează toate variantele corecte:

Pătrate

Ce proprietăți are un pătrat?
  • Toate laturile au lungimi egale.
  • Are patru unghiuri drepte.
  • Are patru laturi deoarece este un patrulater.

Studiem câteva exemple

Iată câteva exemple de pătrate:

Încearcă singur

Care dintre următoarele figuri sunt pătrate?
Selectează toate variantele corecte:

Întrebare provocare 1

Trage punctele pentru a crea o figură care este în același timp un dreptunghi și un romb.

Întrebare provocare 2

Care dintre următoarele descrieri caracterizează această figură?
Selectează toate variantele corecte: