If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Dacă sunteţi în spatele unui filtru de web, vă rugăm să vă asiguraţi că domeniile *. kastatic.org şi *. kasandbox.org sunt deblocate.

Conţinutul principal
Ora curentă:0:00Durata totală:10:07

Transcript video

Nu-i niciodată rău să faci multe exerciţii. Deci, în acest video, asta o să fac o grămadă de probleme de împărţire cu numere mari. Şi astfel dacă ai două mii două sute nouăzeci şi doi împărţit la patru. Şi nu ştiu exact de ce o numesc împărţire cu numere mari, Şi am văzut puţin asta în ultimul video. Eu nu o numesc împărţire cu numere mari, dar cred că motivul este că-ţi ia mult timp sau pentru că ai nevoie de o bucată mai mare de hârtie. Pe măsură ce înaintezi, obţii cam aşa ceva, această coadă lungă care creşte pe problemă. Deci toate acestea sunt, cel puţin pentru mine, motive pentru care sunt numite împărţiri cu munere mari. Dar am văzut în ultimul video că există un mod de a aborda orice problemă de împărţire doar cunoscând tabla înmulţirii până la zece ori zece sau doisprezece ori doisprezece. Dar, doar ca o mică recapitulare, este acelaşi lucru ca două mii două sute nouăzeci şi doi împărţit la patru. Şi este de fapt acelaşi lucru.. probabil nu ai văzut notarea aceasta înainte.. două mii două sute nouă zeci şi doi împărţit la patru. Acestea... acesta, acesta, şi acesta.. sunt toate propoziţii echivalente la un anumit nivel. Şi poţi să spui, hei Sal, asta arată ca o fracţie. în cazul în care ai mai văzut fracţii până acum. Şi exact asta este. Este o fracţie. Dar oricum, o să mă concentrez pe această formă şi în video-urile următoare ne vom gândi la alte moduri de a reprezenta împărţirea. Deci să facem problema asta. Deci patru se cuprinde în doi de câte ori? Nu se cuprinde niciodată, deci să ne mutăm mai departe la... O să schimb culoarea... Să ne mutăm la douăzeci şi doi. Patru se cuprinde în douăzeci şi doi de câte ori? Să vedem. patru ori cinci dă douăzeci. patru ori şase dă douăzeci şi patru. Deci şase este prea mult. Deci patru intră în douăzeci şi doi de cinci ori. Patru ori cinci dă douăzeci. O să mai rămână ceva, Şi apoi scădem. Douăzeci şi doi minus douăzeci? Ei bine asta face doi. Si apoi aducem jos nouă. Şi ai văzut în ultimul video exact ce înseamnă asta, nu-i aşa? Când scrii acest cinci aici, remarci că este pe locul sutelor. Deci în realitate este cinci sute. Dar în acest video mă voi concentra mai mult pe proces, şi poţi să te gândeşti mai mult la ceea ce înseamnă de fapt dacă ne gândim la locul unde scriem numerele. Dar cred că procesul va fi foarte clar, sper, până la sfârşitul acestui video. Deci l-am adus jos pe nouă. Patru se cuprinde în douăzeci şi nouă de câte ori? Se cuprinde de cel puţin şase ori. Cât dă patru ori şapte? Patru ori şapte dă douăzeci şi opt. Deci se cuprinde cel puţin de şapte ori. Cât dă patru ori opt? Patru ori opt dă douăzeci şi doi, deci nu se poate cuprinde de opt ori. Deci se va cuprinde de şapte ori. Patru se cuprinde în douăzeci şi nouă de şapte ori. Şapte ori patru dă douăzeci şi opt. Douăzeci şi nouă minus douăzeci şi opt, pentru a obţine restul pentru acest pas al problemei, este unu. Si acum îl vom coborî pe doi. O să-l coborâm şi o să obţinem doisprezece. Patru se cuprinde în doisprezece? Asta-i uşor. Patru ori trei dă doisprezece. Patru se cuprinde în doisprezece de trei ori. Trei ori patru dă doisprezece. Doisprezece minus doisprezece dă zero. Nu avem rest. Deci patru se cuprine în două mii două sute nouă zeci şi doi de exact cinci sute şapte zeci şi trei ori. Deci două mii două sute nouă zeci şi doi împărţit la patru putem spune că este egal cu cinci sute şapte zeci şi trei. Sau putem spune că acest lucru de aici este egal cu cinci sute şapte zeci şi trei. Să mai facem două. Să mai facem câteva probleme. Deci voi folosi acea culoare roşie. Să spunem că avem şase mii patru sute şaptezeci şi cinci împărţit la şapte. Poate că este numită mpărţire cu numere mari pentru că o scrii frumos şi mult aici şi ai linia asta. nu ştiu. Sunt multe motive pentru care este numită aşa. Deci spui şapte se cuprinde în şase niciodată. Deci trebuie să ne mutăm cu o cifră. Deci avem şaizeci şi patru. de câte ori se cuprinde patru în şaizeci şi patru? Să vedem. Şapte ori şapte dă? Ei bine, asta este mult prea mic. Să ne gândim puţin la asta. Ei bine, şapte ori nouă dă şaizeci şi trei. Destul de aproape. şi apoi şapte ori zece o să fie prea mare. Şapte ori zece dă şaptezeci. Deci asta este prea mare. Deci şapte se cuprinde în şaizeci şi patru de nouă ori. Nouă ori şapte dă şaizeci şi trei. Şaizeci şi patru minus şaizeci şi trei, ca să obţinem restul la acest pas, este unu. Coborâm şapte. Şapte se cuprinde în şaptesprezece de câte ori? Ei bine, şapte ori doi este paisprezece. Şi şapte ori trei este douăzeci şi unu Deci trei este prea mare. Deci şapte se cuprinde în şaptesprezece de două ori. doi ori şapte dă paisprezece. Şaptesprezece minus paisprezece dă trei. Şi acum coborâm cinci. Şi şapte se cuprinde în treizeci şi cinci.. Asta este tabla înmulţirii cu şapte.. dă cinci. Cinci ori şapte dă treizeci şi cinci. Şi gata. Deci restul este zero. Deci în exemplele de până acum nu am avut rest. Să mai facem una poate o să fie cu rest. Şi pentru a fi sigur că am rest, O să pregătesc problema. Este mult mai uşor să faci probleme cu rest. decât probleme fără rest. Deci să spunem că o să împart la trei.. o să împart pe.. să spunem, unu şapte trei cinci zero nouă doi. Asta va fi frumos, bestială problemă. Deci dacă facem asta putem face orice. Deci este un milion şapte sutetreizeci şi cinci sute nouă zeci şi doi. Asta vom împărţi la trei. Deci trei intră în.. Şi de fapt, nu sunt sigur dacă acesta va avea rest. În următorul video o să-ţi arăt cum îmi dau seama dacă este divizebil cu trei. De fapt o putem face chiar acum. Putem să adunăm toate cifrele. unu plus şapte dă opt. opt plus trei este unsprezece. unsprezece plus cinci dă şaisprezece. şaisprezece plus nouă dă douăzeci şi cinci. douăzeci şi cinci plus doi dă douăzeci şi şapte. Deci, de fapt acest numă este divizibil cu trei. Deci dacă adun toate cifrele, obţin douăzeci şi şapte. Şi când poţi aduna aceste cifre.. doi plus şapte dă nouă. Deci este divizibil cu trei. Trucul asta merge doar pentru trei.