If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Dacă sunteţi în spatele unui filtru de web, vă rugăm să vă asiguraţi că domeniile *. kastatic.org şi *. kasandbox.org sunt deblocate.

Conţinutul principal

Introducere în logaritmi

Învață ce sunt și cum se calculează logaritmii. 

Ce ar trebui să cunoști înainte să începi această lecție

Ar trebui să fii familiar cu puterile, preferabil și cu exponenți negativi.

Ce vei învăța în această lecție

Vei învăța ce sunt logaritmii și cum se calculează unii logaritmi elementari.

Ce este un logaritm?

Logaritmii sunt un alt mod de a gândi exponenții.
De exemplu, știm că 2 ridicat la puterea a 4-a este egal cu 16. Aceasta se poate scrie ca o egalitate exponențială astfel: 24=16.
Acum să presupunem că ești întrebat: "La ce putere trebuie ridicat 2 pentru a obține 16?" Răspunsul este 4. De data aceasa, putem scrie egalitatea logaritmică log2(16)=4, pe care o citim "logaritm în baza doi din șaisprezece este egal cu patru".
24=16log2(16)=4
Cele două egalități descriu aceeași relație între numerele 2, 4 și 16, unde 2 reprezintă baza și 4 reprezintă exponentul.
Spre deosebire de forma exponențială care separă puterea, 16, forma logaritmică separă exponentul, 4.
Iată mai jos și alte exemple de echivalență între scrierea logaritmică și cea exponențială.
Forma logaritmicăForma exponențială
log2(8)=323=8
log3(81)=434=81
log5(25)=252=25

Definiția unui logaritm

Generalizând exemplele de mai sus, ajungem la o definiție formală a noțiunii de logaritm.
logb(a)=cbc=a
Cele două egalități descriu aceeași relați între a, b și c:
 • b este baza,
 • c este exponentul, iar
 • a se numește argument.

Observație utilă

Când rescriem din forma exponențială în forma logaritmică sau reciproc, este util să ne amintim că baza logaritmului este aceeași bază care se ridică la exponent.

Verifică dacă ai înțeles

În exercițiile următoare, vei transforma egalități din forma exponențială la cea logaritmică și invers.
Problema 1
Care dintre egalitățile următoare este echivalentă cu 25=32?
Alege un răspuns:

Problema 2
Care dintre egalitățile următoare este echivalentă cu 53=125?
Alege un răspuns:

Problema 3
Scrie log2(64)=6 în forma exponențială.

Problema 4
4) Scrie log4(16)=2 în forma exponențială.

Evaluarea logaritmilor

Minunat! Acum, pentru că înțelegem relația dintre exponenți și logaritmi, hai să vedem cum putem calcula logaritmii.
De exemplu, să calculăm log4(64).
Să începem cu identificarea expresiei egale cu x.
log4(64)=x
Scrierea acesteia ca egalitate exponențială este următoarea:
4x=64
La ce putere trebuie ridicat 4 ca să obținem 64? Ei bine, 43=64, ceea ce înseamnă că log4(64)=3.
Pe măsură ce te antrenezi, vom comasa câțiva pași, iar cerința de calculare a lui log4(64) va fi scrisă astfel "4 la ce putere face 64?"

Verifică dacă ai înțeles

Ține minte, când calculezi logb(a), te întrebi: "b la ce putere face a?"
Problema 5
log6(36)=
 • Your answer should be
 • un întreg, precum 6
 • o fracție subunitară ireductibilă, precum 3/5
 • o fracție supraunitară simplificată, precum 7/4
 • un număr compus, precum 1 3/4
 • un număr zecimal exact, precum 0,75
 • un multiplu al lui pi, precum 12 pi sau 2/3 pi

Problema 6
log3(27)=
 • Your answer should be
 • un întreg, precum 6
 • o fracție subunitară ireductibilă, precum 3/5
 • o fracție supraunitară simplificată, precum 7/4
 • un număr compus, precum 1 3/4
 • un număr zecimal exact, precum 0,75
 • un multiplu al lui pi, precum 12 pi sau 2/3 pi

Problema 7
log4(4)=
 • Your answer should be
 • un întreg, precum 6
 • o fracție subunitară ireductibilă, precum 3/5
 • o fracție supraunitară simplificată, precum 7/4
 • un număr compus, precum 1 3/4
 • un număr zecimal exact, precum 0,75
 • un multiplu al lui pi, precum 12 pi sau 2/3 pi

Problema 8
log5(1)=
 • Your answer should be
 • un întreg, precum 6
 • o fracție subunitară ireductibilă, precum 3/5
 • o fracție supraunitară simplificată, precum 7/4
 • un număr compus, precum 1 3/4
 • un număr zecimal exact, precum 0,75
 • un multiplu al lui pi, precum 12 pi sau 2/3 pi

Problemă provocare
log3(19)=
 • Your answer should be
 • un întreg, precum 6
 • o fracție subunitară ireductibilă, precum 3/5
 • o fracție supraunitară simplificată, precum 7/4
 • un număr compus, precum 1 3/4
 • un număr zecimal exact, precum 0,75
 • un multiplu al lui pi, precum 12 pi sau 2/3 pi

Restricții privind variabilele

logb(a) este bine definită atunci când baza b este pozitivă—și diferită de 1—și argumentul a este pozitiv. Aceste restricții rezultă din legătura dintre logaritmi și exponenți.
RestricțieJustificare
b>0Într-o funcție exponențială, baza b este întotdeauna pozitivă.
a>0logb(a)=c înseamnă că bc=a. Deoarece orice putere a unui număr pozitiv este pozitivă, adică bc>0, înseamnă că a>0.
b1Să presupunem că b ar putea fi 1 și să ne uităm la egalitatea log1(3)=x. Forma exponențială ar fi 1x=3. Dar acest lucru este imposibil, căci 1 la ridicat la orice putere face 1. Așadar, este clar că b1.

Logaritmi speciali

Chiar dacă putem folosi diverse valori pentru baza unui logaritm, două dintre ele sunt mult mai des folosite decât celelalte.
Mai exact, majoritatea calculatoarelor au butoane doar pentru aceste două tipuri de logaritmi. Hai să îi vedem.

Logaritmul zecimal

Logaritmul zecimal este un logaritm în baza 10 (chiar i se spune "logaritm în baza 10").
La scrierea matematică a acestor logaritmi, obișnuim să nu mai scriem baza. Se înțelege că este 10.
log10(x)=log(x)

Logaritm natural

Logaritmul natural este un logaritm care are ca bază numărul e (i se spune "logaritm în baza e").
La acest logaritm, în loc să indicăm baza e, obișnuim să scriem ln.
loge(x)=ln(x)
În tabelul de mai jos, sumarizăm informațiile de reținut despre acești doi logaritmi speciali:
NumeBazaNotația obișnuităNotația specială
Logaritm zecimal10log10(x)log(x)
Logaritm naturaleloge(x)ln(x)
Chiar dacă notațiile diferă, ideea pe care se bazează calcularea logaritmilor este exact aceeași!

De ce studiem logaritmii?

După cum tocmai ai învățat, logaritmul este conceptul invers exponentului. De aceea, logaritmii sunt de mare ajutor în rezolvarea ecuațiilor exponențiale.
De exemplu, soluția ecuației 2x=5 poate fi exprimată ca un logaritm: x=log2(5). În lecțiile următoare, vei învăța să evaluezi asemenea expresii logaritmice.
Expresiile și funcțiile logaritmice sunt foarte interesante de studiat, dar le aplicăm frecvent în viața reală. De exemplu, multe fenomene fizice se măsoară folosind mărimi logaritmice.

Ce urmează?

Învață despre proprietățile logaritmilor care ne ajută la rescrierea unor expresii logaritmice, dar și despre regula de schimbare a bazei care ne permite să evaluăm orice logaritm folosind un calculator.