If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Dacă sunteţi în spatele unui filtru de web, vă rugăm să vă asiguraţi că domeniile *. kastatic.org şi *. kasandbox.org sunt deblocate.

Conţinutul principal

Oxidarea acidului piruvic

Cum se transformă acidul piruvic din glicoliză în acetil CoA, astfel încât acesta să poată pătrunde în ciclul acidului citric. Acidul piruvic se modifică prin îndepărtarea grupării carboxil, urmată de oxidare, iar apoi atașat la Coenzima A. 

Introducere

În cele patru stadii ale respirației celulare, oxidarea piruvatului este oarecum cea mai ciudată; este relativ scurtă, în comparație cu căile extensive ale glicolizei sau ciclului acidului citric. Dar asta nu o face mai puțin importantă! Dimpotrivă, oxidarea piruvatului este un conector cheie, care leagă glicoliza de restul respirației celulare.

Prezentarea generală a oxidării piruvatului

La sfârșitul glicolizei, avem două molecule de piruvat care conțin încă multă energie extractibilă. Oxidarea piruvatului reprezintă următorul pas în captarea energiei rămase în formatul ATP, deși ATP nu este format în mod direct, în timpul oxidării piruvatului.
Diagrama simplificată a oxidării piruvatului. Piruvat — trei atomi de carbon —este convertit în acetil-CoA, o moleculă cu doi atomi de carbon, atașată la coenzima A. O moleculă de coenzimă A este un reactant necesar pentru această reacție, care eliberează o moleculă de dioxid de carbon și reduce un NAD+ la un NADH.
La eucariote, acest pas are loc în matrice, compartiment care se află mai în interior la mitocondrii. La procariote, se întâmplă în citoplasmă. Per ansamblu, oxidarea piruvatului convertește piruvatul - o moleculă cu trei atomi de carbon - în acetil-CoA- o moleculă cu doi atomi de carbon atașată la coenzima A —producând un NADH și eliberând o moleculă de dioxid de carbon în acest proces. Acetilul CoA acționează ca un combustibil pentru ciclul acidului citric, în următoarea etapă a respirației celulare.

Etapele oxidării piruvatului

Piruvatul este produs prin glicoliză în citoplasm, dar oxidarea piruvatului are loc în matricea mitocondrială (la eucariote). Deci, înainte ca reacțiile chimice să înceapă, piruvatul trebuie să intre în mitocondrie, traversând membrana interioară și ajungând la matrice.
În matrice, piruvatul se modifică într-o serie de pași:
Diagrama mai detaliată a mecanismului de oxidare a piruvatului.
  1. O grupare de carboxil este îndepărtată din piruvat și este eliberată sub formă de dioxid de carbon.
  2. Molecula cu doi atomi de carbon din prima etapă este oxidată, iar NAD+ acceptă electronii pentru a forma NADH.
  3. Molecula oxidată, formată din doi atomi de carbon, o grupare de acetil, se atașează de Coenzima A pentru a forma acetil-CoA.
Credit imagine: "Oxidation of pyruvate and the citric acid cycle: Figure 1" by OpenStax College, Biology, CC BY 3.0
Pasul 1. O grupare carboxil este desprinsă de piruvat și eliberată sub formă de p moleculă de dioxid de carbon, lăsând în urmă o moleculă din doi atomi de carbon.
Pasul 2. Molecula formată din doi atomi de carbon, din etapa 1 este oxidată, iar electronii pierduți în oxidare sunt luați de NAD+ pentru a forma NADH.
Pasul 3. Molecula oxidată formată din doi atomi de carbon - o grupare de acetil, evidențiată în verde, este atașată la Coenzima A (CoA), o moleculă organică derivată din vitamina B5, pentru a forma acetil CoA. Acetilul CoA se numește uneori molecula transportoare, iar sarcina sa este de a transporta gruparea acetil la ciclul acidului citric.
Etapele de mai sus sunt efectuate de un complex enzimatic mare numit complexul piruvat dehidrogenazei, care constă din trei enzime interconectate și include peste 60 de subunități. În două etape, reacția intermediară formează de fapt legături covalente cu complexul enzimatic - sau, mai exact, cu cofactorii săi. Complexul piruvat dehidrogenazei este un obiectiv important de reglementare, deoarece controlează cantitatea de acetil CoA introdusă în ciclicul acidului citric1,2,3.
Dacă luăm în considerare cele două molecule de piruvat care pătrund din glicoliză (pentru fiecare moleculă de glucoză), putem rezuma oxidarea piruvatului după cum urmează:
  • Două molecule de piruvat sunt transformate în două molecule de acetil CoA.
  • Doi atomi de carbon sunt eliberați sub formă de dioxid de carbon – din cei șase inițial prezenți în glucoză.
  • 2 NADH sunt generate din NAD+.
De ce se formează acetil CoA? Acetil CoA servește drept combustibil pentru ciclul acidului citric, în următoarea etapă a respirației celulare. Adăugarea CoA ajută la activarea grupării acetil, pregătindu-l pentru a suferi reacțiile necesare intrării în ciclul acidului citric.