If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Dacă sunteţi în spatele unui filtru de web, vă rugăm să vă asiguraţi că domeniile *. kastatic.org şi *. kasandbox.org sunt deblocate.

Conţinutul principal

Ciclul acidului citric

Prezentare generală și etapele ciclului acidului citric, cunoscut și sub numele de ciclul Krebs sau ciclul acizilor tricarboxilici (TCA).

Introducere

Cât de important este ciclul acidului citric? Atât de important încât nu are doar o singură denumire, nici două, ci trei denumiri diferite în utilizarea comună din ziua de azi!
Numele pe care îl vom folosi frecvent aici, ciclul acidului citric, face referire la prima moleculă care se formează în timpul reacțiilor ciclului- citrat sau, în forma sa protonată, acid citric. Totuși, această serie de reacții se poate denumi și ciclul acizilor tricarboxilici (TCA), pentru cele trei grupări de carboxil la primii doi intermediari, sau ciclul Krebs, după numele lui Hans Krebs, cel care a descoperit acest ciclu.
Orice denumire preferi, ciclul citric este un motor central al respirației celulare. Primește acetil CoA—produs prin oxidarea piruvatului și derivat inițial din glucoză – ca materie primă și, într-o serie de reacții redox, își colectează o mare parte din energia legăturii sub formă de molecule de NADH, de FADH2 și de ATP. Electronii de transport reduși —NADH și FADH2—generați în ciclul TCA vor trece electronii lor în lanțul de transport electronic și, prin fosforilarea oxidativă, se va genera cea mai mare parte a ATP produsă în respirația celulară.
Mai jos, vom analiza mai în detaliu modul în care funcționează acest ciclu remarcabil.

Prezentarea generală a ciclului acidului citric

În cazul eucariotelor, ciclul acidului citric are loc în matricea mitocondriei, la fel ca transformarea piruvatului în acetilCoA. La procariote, ambii pași au loc în citoplasmă. Ciclul acidului citric este o buclă închisă; ultima parte a căii reformează molecula utilizată în primul pas. Ciclul cuprinde opt etape majore.
Diagrama simplificată a ciclului acidului citric. În primul rând, acetil-CoA se combină cu oxaloacetat, o moleculă formată din patru atomi de carbon, pierzând gruparea CoA și formând molecula formată din șase atomi de carbon, citrat. După ce citratul este rearanjat, suferă o reacție de oxidare, transferând electronii la NAD+ pentru a forma NADH și eliberând o moleculă de dioxid de carbon. Molecula din cinci atomi de carbon, rămasă în urmă, suferă o reacție similară, pentru a doua oară, transferând electronii la NAD+ pentru a forma NADH și eliberând o moleculă de dioxid de carbon. Molecula formată din patru atomi de carbon, rămasă în acel moment, suferă o serie de transformări, în cursul căreia GDP-ul și fosfatul anorganic sunt convertite în GTP- sau, în cazul unor organisme, ADP și fosfatul anorganic sunt convertite în ATP – o moleculă FAD este redusă la FADH2 și o altă NAD+ este redusă la NADH. La sfârșitul acestei serii de reacții, molecula inițială cu patru atomi de carbon, oxaloacetatul, este regenerată, permițând reluarea ciclului.
În primul pas al ciclului, acetil-CoA se combină cu o moleculă primitoare formată din patru atomi de carbon, oxaloacetat, care formează o moleculă de șase atomi de carbon, numită citrat. După o rearanjare rapidă, această moleculă de șase atomi de carbon eliberează doi dintre carbonii săi sub formă de molecule de dioxid de carbon, într-o pereche de reacții similare, producând câte o moleculă de NADH de fiecare dată1. Enzimele care catalizează aceste reacții sunt principalele regulatoare ale ciclului acidului citric, accelerându-l sau încetinindu-l, pe baza necesarului de energie al celulei2.
Restul moleculei, formată din patru atomi de carbon suferă o serie de reacții suplimentare, pentru prima dată formând o moleculă de ATP - sau, în unele celule, o moleculă similară numită GTP—apoi reducând transportorul electronic FAD - FADH2, și, în sfârșit, generând un alt NADH. Acest set de reacții regenerează molecula inițială, oxaloacetatul, astfel încât ciclul să se poată repeta.
Per total, o transformare a ciclului acidului citric eliberează două molecule de dioxid de carbon și produce trei NADH, un FADH2 și un ATP sau GTP. Ciclul acidului citric se realizează de aproximativ două ori pentru fiecare moleculă de glucoză care intră în respirația celulară, pentru că există două piruvate - și astfel, două acetil CoAs— per glucoză.

Etapele ciclului acidului citric

Deja ai avut o previzualizare a moleculelor produse în timpul ciclului acidului citric. Dar cum se produc, mai exact, aceste molecule? Vom trece pas cu pas prin ciclu, uitându-ne cum sunt produse NADH, FADH2 și ATP/GTP și unde sunt eliberate moleculele de dioxid de carbon.
Pasul 1. În primul pas al ciclului acidului citric, acetil-CoA se alătură unei molecule formate din patru atomi de carbon, oxaloacetat, eliberând gruparea CoA și formând o moleculă formată din șase atomi de carbon, numită citrat.
Pasul 2. În a doua etapă, citratul este transformat în izomerul său, izocitrat. Acesta este, de fapt, un proces format din două etape, implicând mai întâi îndepărtarea și apoi adăugarea unei molecule de apă; de aceea, ciclul acidului citric este descris uneori ca având nouă pași — mai degrabă decât cei opt enumerați aici3.
Pasul 3. În a treia etapă, izocitratul este oxidat și eliberează o moleculă de dioxid de carbon, lăsând în urmă o moleculă formată din cinci atomi de carbon- α-ketoglutarat. În timpul acestui pas, NAD+ este redus la NADH. Enzima care catalizează acest pas, izocitrat dehidrogenaza, este importantă pentru reglarea vitezei ciclului acidului citric.
Pasul 4. Pasul 4 este similar cu al treilea. În acest caz, este α-ketoglutarat oxidat, reducând NAD+ la NADH și eliberând o moleculă de dioxid de carbon în acest proces. Molecula formată din patru atomi de carbon rămasă preia Coenzima A, formând compusul instabil succinil CoA. Enzima care catalizează acest pas, α-ketoglutarat dehidrogenaza, este, de asemenea, importantă în reglarea ciclului acidului citric.
Diagrama detaliată a ciclului acidului citric, indicând structurile diferiților intermediari ai ciclului și ale enzimelor care catalizează fiecare etapă.
Pasul 1. Acetil CoA se combină cu oxaloacetat într-o reacție catalizată de citrat sintetază. Această reacție ia, de asemenea, o moleculă de apă ca reactant și eliberează o moleculă SH-CoA ca produs.
Pasul 2. Cititratul este transformat în izocitrat într-o reacție catalizată de aconitază.
Pasul 3. Izocitratul este transformat în α-ketoglutarat, într-o reacție catalizată de izocitrat dehidrogenază. O moleculă NAD+ este redusă la NADH + H+ în această reacție și o moleculă de dioxid de carbon este eliberată ca produs.
Pasul 4. α-ketoglutarate este transformat în succinil CoA într-o reacție catalizată de α-ketoglutarat dehidrogenaza. O moleculă NAD+ este redusă la NADH + H+ în această reacție, care ia, de asemenea, o moleculă de SH-CoA ca reactant. O moleculă de dioxid de carbon este eliberată ca produs.
Pasul 5. Succinil CoA este transformată în succinat într-o reacție catalizată de enzima succinil-CoA sintetază. Această reacție transformă fosfatul anorganic, Pi și GPD-ul în GTP și, de asemenea, eliberează o grupare SH-CoA.
Pasul 6. Succinatul este transformat în fumarat într-o reacție catalizată de succinat dehidrogenază. FAD este redus la FADH2 în această reacție.
Pasul 7. Fumaratul este transfromat în malat într-o reacție catalizată de enzima fumarază. Această reacție necesită o moleculă de apă ca reactant.
Pasul 8. Malatul este transformat în oxaloacetat într-o reacție catalizată de malatdehidrogenază. Această reacție reduce molecula NAD+ la NADH + H+.
Credit imagine: modificată din "Oxidation of pyruvate and citric acid cycle: Figure 2" by OpenStax College, Biology, CC BY 3.0
Pasul 5. În al cincilea pas, CoA de succinil CoA este înlocuit de o grupare fosfat, care este apoi transferat la ADP, pentru a produce ATP. În unele celule, GDP—guanozină difosfat—este folosită în loc de ADP, formând GTP—guanozină trifosfat—ca produs. Molecula formată din patru atomi de carbon produsă în acest pas se numește succinat.
Pasul 6. În etapa a șasea, succinatul este oxidat, formând o altă moleculă din patru atomi de carbon, numită fumarat. În această reactie, doi atomi de hidrogen - cu electronii lor - sunt transferati către FAD, producând FADH2. Enzima care realizează această etapă este încorporată în membrana interioară a mitocondriei, astfel încât FADH2 își poate transfera electronii direct în lanțul de transport al electronilor.
Pasul 7. În pasul 7, se adaugă apă la molecula formată din patru atomi de carbon fumarat, transformând-o într-o altă moleculă din patru atomi de carbon, numită malat.
Pasul 8. În ultima etapă a ciclului acidului citric, oxaloacetatul – compusul care începe cu patru atomi de carbon – este regenerat prin oxidarea malatului. O altă moleculă de NAD+ este redusă la NADH în acest proces.

Produsele ciclului acidului citric

Haide să facem un pas înapoi și să dăm niște explicații, evidențiind soarta atomilor de carbon care intră în ciclul acidului citric și numărând transportorii de electronici reduși - NADH și FADH2—și ATP produși.
Într-o singură transformare a ciclului,
  • doi atomi de carbon intră din acetil-CoA și sunt eliberate două molecule de dioxid de carbon;
  • se formează trei molecule de NADH și o moleculă de FADH2 și
  • este produsă o moleculă de ATP sau GTP.
Aceste cifre sunt pentru o tranformare a ciclului, corespunzând unei molecule de acetil CoA. Fiecare glucoză produce două molecule de acetilCoA, așa că trebuie să înmulțim aceste numere cu 2, dacă vrem randamentul per-glucoză.
Doi atomi de carbon—de la acetil-CoA—intră în ciclul acidului citric la fiecare rotație și două molecule de dioxid de carbon sunt eliberate. Cu toate acestea, moleculele de dioxid de carbon nu conțin atomi de carbon din acetil CoA care tocmai au intrat în ciclu. În schimb, atomii de carbon din acetil CoA sunt inițial încorporați în intermediarii ciclului și sunt eliberați sub formă de dioxid de carbon, doar în transformări ulterioare. După suficiente transformări, toți atomii de carbon din gruparea acetil a acetiluluiCoA vor fi eliberați sub formă de dioxid de carbon.

Unde este tot ATP-ul?

S-ar putea să crezi că rezultatul ATP al ciclului acidului citric nu este destul de impresionant. Toată munca doar pentru un singur ATP sau GTP?
Este adevărat că ciclul acidului citric nu produce prea mult ATP direct. Cu toate acestea, poate produce o grămadă de ATP indirect, cu ajutorul NADH și FADH2 pe care le generează. Acești purtători de electroni se vor conecta la ultima porțiune a respirației celulare, depunând electronii în lanțul de transport al electronilor pentru a conduce sinteza moleculelor ATP prin fosforilare oxidativă.