If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Dacă sunteţi în spatele unui filtru de web, vă rugăm să vă asiguraţi că domeniile *. kastatic.org şi *. kasandbox.org sunt deblocate.

Conţinutul principal

Recapitularea analizei vectoriale folosind trigonometrie

Revizuirea abilităților de analiză a vectorilor, inclusiv a modului de găsire a componentelor orizontale și verticale ale vectorilor.

Analiza vectorială folosind trigonometrie

Pentru a simplifica calculele mișcării în plan, analizăm separat mișcarea pe direcție verticală de cea pe orizontală. Din moment ce deplasarea, viteza și accelerația sunt mărimi vectoriale, putem analiza componentele orizontale și verticale ale fiecăreia folosind puțină trigonometrie.

Determinarea componentelor orizontale și verticale

Putem determina componenta orizontală Ax și componenta verticală Ay a unui vector folosind următoarele relații într-un triunghi dreptunghic (vezi Figura 1a). A este ipotenuza triunghiului dreptunghic.
Ax=Acosθ
Ay=Asinθ
Figura 1a: Analizăm un vector descompunându-l în componentele sale perpendiculare, Ax și Ay.

Determinarea valorii numerice a rezultantei

Când cunoaștem componentele orizontală și verticală, putem afla cu cât este egală suma lor folosind teorema lui Pitagora (Figura 2).
|A|=Ax2+Ay2
Figura 2: Fiind dată componenta orizontală, Ax, și componenta verticală, Ay, putem afla valorea numerică a vectorului sumă A și unghiul θ.

Determinarea sensului unui vector

Pentru a determina unghiul θ al unui vector cu axa orizontală, putem folosi componenta orizontală Ax și componenta verticală Ay în identitatea trigonometrică:
tanθ=|AyAx|
Luăm inversa funcției tan pentru a găsi unghiul θ:
θ=tan1|AyAx|

Greșeli frecvente și concepții greșite

Uneori oamenii uită când să folosească sin sau cos pentru calcularea componentelor vectoriale. Oricând ai dubii, desenează un triunghi dreptunghic și amintește-ți:
sinθ=cateta opusăipotenuzăcosθ=cateta alăturatăipotenuzătanθ=cateta opusăalăturată

Află mai multe

Pentru mai multe explicații și o aprofundare, vizionează videoclipul nostru Vizualizarea vectorilor în plan.
Pentru a îți verifica cunoștințele și pentru a aprofunda aceste concepte, încearcă Exercițiul cu adunarea și descompunerea vectorilor folosind trigonometrie.