If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Dacă sunteţi în spatele unui filtru de web, vă rugăm să vă asiguraţi că domeniile *. kastatic.org şi *. kasandbox.org sunt deblocate.

Conţinutul principal

Variația genetică a procariotelor

Mecanisme care generează variații în populațiile de procariote. Transducție, transformare, conjugare, elemente transpozabile.

Puncte cheie:

 • În transformare, o bacterie preia o bucată de ADN ce plutește în mediul ei.
 • În transducție, ADN-ul este mutat accidental de la o bacterie la alta de către un virus.
 • În conjugare, ADN-ul este transferat între bacterii printr-un tub între celule.
 • Elementele transpozabile sunt bucăți de ADN ce "sar" dintr-un loc în altul. Ele pot muta gene bacteriene ce dau bacteriilor rezistență la antibiotic sau le pot cauza boli.

Introducere

Când auzi cuvântul "clonă", la ce te gândești? Poate la oaia Dolly, sau experimente realizate în laboratoarele de biologie moleculară. Dar este adevărat, de asemenea, că bacteriile din jurul tău - de pe pielea ta, în intestinul tău, cele ce cresc pe chiuveta de la bucătărie- se "clonează" singure tot timpul!
Bacteriile se reproduc prin împărțirea în două prin fisiunea binară. Fisiunea binară produce clone, sau copii identice genetic, ale bacteriei părinte. Deoarece bacteriile "copil" sunt identice genetic cu părintele, fisiunea binară nu oferă o oportunitate pentru recombinarea genetică sau diversitate genetică (pe langă ocazionalele mutații aleatorii). Aceasta este în contrast cu reproducerea sexuată.
Totuși, variația genetică este esențială pentru supraviețuirea unei specii, permițând grupurilor să se adapteze la schimbări în mediul lor prin selecție naturală. Acesta este valabil pentru bacterii cât și pentru plante și animale. Deci nu este prea surprinzător că procariotele pot împărți gene prin trei alte mecanisme: conjugare, transformare și transducție.

Transformarea

În transformare, o bacterie preia ADN din mediul său, de obicei ADN care a fost împrăștiat de alte bacterii. Îmtr-un laborator, ADN-ul poate fi introdus de oamenii de știință (vezi articolul biotehnologie). Dacă ADN-ul este în formă circulară se numește plasmidă, poate fi copiat în celula receptoare și transmis urmașilor.
Stânga: plasmida este preluată prin transformare.
Dreapta: fragmentul linear de ADN este preluat prin transformare și schimbat în cromozom bacterian prin recombinare omoloagă.
Imagine modificată după "Conjugation," by Adenosine (CC BY-SA 3.0). The modified image is licensed under a CC BY-SA 3.0 license.
De ce ar fi important? Imaginează-ți că o bacterie inofensivă preia ADN pentru o genă toxică de la o specie patogenă (cauzatoare de boli) de bacterii. Dacă celula receptoare încorporează noul ADN în propriul cromozom (ceea ce se poate întâmpla printr-un proces numit recombinare omoloagă), ar putea deveni și ea patogenă.

Transducția

În transducție, virușii care infectează bacteriile mută bucăți mici de ADN cromozomial de la o bacterie la alta "accidental".
Da, chiar și bacteriile pot lua un virus! Virușii care infecteză bacteriile se numesc bacteriofagi. Bacteriofagii, ca alți viruși, sunt pirați ai lumii biologice - ei își însușesc resursele unei celule și le folosesc pentru a face mai mulți bacteriofagi.
Totuși, acest proces poate fi puțin dezordonat. Uneori, bucăți de ADN ale celulei gazdă se prind înăuntrul noului bacteriofag, pe măsură ce sunt făcute. Când una dintre aceste bacteriofage "defecte" infectează o celulă, transferă ADN-ul. Unele bacteriofage taie ADN-ul gazdei în bucăți, făcând acest proces de transfer mai probabil 1.
Virusul infectează celula injectând ADN-ul său. ADN-ul bacterian este fragmentat și ADN-ul viral este replicat. Noile particule virale sunt create și ies din celulă. Una conține ADN-ul gazdă în locul ADN-ului viral. Când acest virus infectează o nouă gazdă, injectează ADN-ul bacterian, care se poate recombina cu cromozomul noii gazde.
Imagine modificată după "Conjugation," by Adenosine (CC BY-SA 3.0). The modified image is licensed under a CC BY-SA 3.0 license.
Archaea, celălalt grup de procariote în afară de bacterii, nu sunt infectate cu bacteriofagi dar au proprii lor viruși care transferă material genetic de la un individ la altul.

Conjugarea

În conjugare, ADN-ul este transferat de la o bacterie la alta. După ce celula donatoare se așează aproape de destinatar folosind o structură numită pil, ADN-ul este transferat între celule. În majoritatea cazurilor, acest ADN este în forma unei plasmide.
 1. O celulă donatoare F+ conține ADN cromozomial și o plasmidă F. Are un pil asemănător cu o tijă. O celulă receptoare F- are doar un cromozom și nicio plasmidă F.
 2. Celula donatoare folosește pilul pentru a se atașa de celula receptoare, și cele două celule sunt trase împreună.
 3. Un canal se formează între citoplasmele celor două celule și o singură catenă a plasmidei F este hrănită.
 4. Ambele celule au acum o plasmidă F și sunt F+. Celula receptoare inițială este acum o nouă donatoare și poate forma un pil.
Imagine modificată după "Conjugation," by Adenosine (CC BY-SA 3.0). The modified image is licensed under a CC BY-SA 3.0 license.
Celulele donatoare acționează de obicei ca donatori deoarece au o bucată de ADN numită factor de fertilitate (sau factor F). Bucata de ADN codifică pentru proteinele ce formează pili sexuali. De asemenea, conține o zonă specială unde începe transferul de ADN în timpul conjugării2.
Dacă factorul F e transferat în timpul conjugării, celula receptoare se transformă într-un donator F+ care își poate face propriul pil și transfera ADN altor celule. Iată o altă analogie: acest proces este ca un fel de vampir care poate transforma alți oameni în vampiri printr-o mușcătură.

Elemente transpozabile

Elementele transpozabile sunt de asemenea importante în genetica bacteriană. Aceste bucăți de ADN "sar" dintr-un loc în altul, înăuntrul unui genom, tăiând și lipindu-se sau inserând copii ale lor în locuri noi. Elementele transpozabile sunt găsite în multe organisme (inclusiv în mine și tine!), nu doar în bacterii.
În bacterii, elementele transpozabile uneori poartă rezistență la antibiotic și gene de patogenicitate (gene care fac bacterii producătoare de boli)4,5,6. Dacă una dintre aceste elemente transpozabile "sar" de la un cromozom într-o plasmidă, genele pe care le cară pot fi transmise ușor altor bacterii prin transformare sau conjugare. Asta înseamnă că genele se pot răspândi rapid prin populație.
O metodă prin care transpozonii se pot muta în jurul genomului este prin copierea lor și inserarea copiei într-o nouă locație. În această diagramă, un transpozon în cromozomul bacterian este copiat și inserat într-o plasmidă.
Imagine bazată pe o imagine similară din Reece et al. 7

Concluzie

La bacterii, reproducerea poate fi foarte rapidă, cu o generare ce durează puțin mai mult de câteva minute pentru unele specii. Acest timp scurt de generare, împreună cu mutații aleatorii și mecanisme de recombinații genetice pe care le-am văzut în acest articol, le permit bacteriilor (și altor prrocariote) să evolueze foarte repede.
Este acesta un lucru bun? Depinde de perspectiva ta. Evoluția rapidă înseamnă că bacteria se poate adapta la schimbările de mediu, cum ar fi introducerea unui antibiotic, foarte rapid. Asta este bine pentru ele - dar rău pentru noi, atunci când noi suntem cei cu infecția!

Verifică dacă ai înțeles

 1. Asociază fiecare genă de transfer cu definiția sa.
  1