If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Dacă sunteţi în spatele unui filtru de web, vă rugăm să vă asiguraţi că domeniile *. kastatic.org şi *. kasandbox.org sunt deblocate.

Conţinutul principal

Ioni - introducere

Diferența dintre ioni și atomi. Cum se calculează sarcina unui ion.

Transcript video

Îmi cer scuze. Numai am avut ieri o operație de sept deviat. În acest videoclip vom vorbi despre noțiunea de ion. Înainte de a vorbi despre ioni vom discuta despre ce este un element. Spre exemplu, dacă consider carbonul, acesta este un element. Și să presupunem că am un atom de carbon. Ce cunoaștem despre acel atom de carbon? Prin definiție, un atom de carbon are șase protoni. Deci atomul nostru are șase protoni. Și dacă este un atom neutru de carbon, el va avea același număr de electroni. Prin urmare atomul nostru are șase electroni și acest lucru îl face neutru. Ai cele șase sarcini pozitive și cele șase sarcini negative. Ei bine, ai putea avea un ion de carbon, deși aceștia nu sunt foarte întâlniți. Poți obține un ion dacă nu ai același număr de protoni și de electroni. Spre exemplu, dacă ai șase protoni și cinci electroni, ce ar reprezenta aceasta? Ei bine, avem tot șase protoni. Și rețineți, protonii sunt cei care definesc elementul cu care lucrăm. Deci avem de-a face tot cu carbon, dar acum avem cu o sarcină pozitivă mai mult decât numărul sarcinilor negative. Prin urmare, poți scrie acest carbon cu o sarcină 1+ în acest fel sau îl poți scrie mai simplu, astfel. Pe acesta l-ai percepe ca un atom de carbon. Iar pe acesta, de acum, îl vei numi un ion deoarece el are acea sarcină netă. El are numere diferite de protoni și electroni. Ce s-ar întâmpla dacă ar fi invers? Ce ar fi dacă ai avea cinci protoni, cinci protoni și șase electroni? Ce ar fi acesta? Amintiți-vă că protonii definesc elementul cu care lucrăm, prin urmare, dacă te uiți ce element are cinci protoni vei vedea că acesta este borul. Prin urmare, acesta este bor. Atomul neutru de bor are cinci protoni și cinci electroni. Însă acest atom are un electron în plus, deci are o sarcină negativă în plus. Prin urmare, îl poți scrie astfel, 1- . Sau ai putea doar spune că el are o sarcină negativă. Așadar, acesta este un ion de bor. De îndată ce ai un dezechilibru între protoni și electroni, nu îl mai poți numi atom, el devenind ion. Acum, haideți să facem un exemplu care are legătură cu acest lucru. Deci cerința ne spune... Cerința ... cerința ne spune ... Un atom de platină are numărul de masă egal cu 195. Deci haideți să căutăm platina în tabelul periodic. Acest element se află aici, dacă îl puteți vedea. Așadar un atom de platină are numărul de masă egal cu 195. Și 195 este foarte apropiat de masa atomică pe care o avem aici. Și el conține 74 de electroni. 74 de electroni. Câți protoni și neutroni conține acest atom și care este sarcina sa? Bun, haideți să ne gândim puțin. Deci lucrăm cu platina. Prin definiție, platina are 78 de protoni, cunoaștem acest lucru. Ea are 78 de protoni. Ni se spune că tot aceasta are 74 de electroni. 74 de electroni. Doar din acestea observăm că avem cu 4 mai mulți protoni decât electroni. Prin urmare, atomul are sarcina pozitivă egală cu patru. Cu 4 mai multe lucruri pozitive decât lucruri negative. Deci putem scrie acest lucru ca platină cu sarcina 4+. Acesta este un ion de platină, un ion pozitiv de platină. În general, atunci când vorbim de un ion pozitiv, vorbim despre un cation. Cationul este un ion pozitiv. Aici sus, unde am vorbit despre un ion negativ de bor, ionul negativ se numește anion. Acestea sunt doar pentru a ne acomoda cu o parte din terminologie. Însă nu am terminat de răspuns la întrebare. Ni se spune că un atom de platină are numărul de masă 195 și conține 74 de electroni. Câți protoni și neutroni conține și care este sarcina sa? Am determinat sarcina. Știm numărul protonilor. Prin definiție atomul de platină are 78 de protoni. Dar ce putem spune despre neutroni? Ei bine, suma protonilor și a neutronilor este egală cu numărul de masă. Este egal cu 195. Avem 78 de protoni plus, să zicem, N neutroni este egal cu 195. Ce obținem scăzând 78 din ambele părți? Numărul de neutroni este egal cu 1 ... să vedem, dacă scad 70, obținem 125, minus 8 obținem 117 neutroni. Deci 117 neutroni și am terminat. Ideea de bază este că, spunem atom când avem același număr de electroni și protoni, adică atunci când avem ceva neutru. Dar de îndată ce avem ceva care nu e neutru, avem ori mai mulți electroni, ori mai mulți protoni, și acest lucru se referă și la atomi și la molecule, vom folosi termenul de ion. Și dacă vrei să fii ceva mai clar, un ion pozitiv se numește cation, iar unul negativ se numește anion.