If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Dacă sunteţi în spatele unui filtru de web, vă rugăm să vă asiguraţi că domeniile *. kastatic.org şi *. kasandbox.org sunt deblocate.

Conţinutul principal

Exemplu rezolvat: Calcularea masei molare și a numărului de moli

Masa molară a unei substanțe este masa în grame a unui mol din acea substanță. Așa cum este prezentat în acest videoclip, putem determina masa molară a unei substanțe adunând masele molare ale atomilor componenți. Aceasta poate fi apoi folosită pentru a transforma masa substanței în număr de moli. Creat de Sal Khan.

Transcript video

Ni se cere să calculăm numărul de moli într-o mostră de 1,52 kg de glucoză. Ca de fiecare dată, oprește videoclipul și încearcă să rezolvi singur problema, folosindu-te și de acest tabel periodic al elementelor. Ei bine, dacă încercăm să determinăm numărul de moli, amintește-ți că molul este ceva pe care efectiv îl poți vedea ca o cantitate de ceva. Dacă aș spune o duzină de ceva, ai zice că sunt 12 din acel ceva. Dacă spun un mol de ceva, spun că sunt numărul lui Avogadro bucăți din acel ceva. Așadar avem 1,52 kilograme dintr-o probă de glucoză, în acest caz și, dacă putem determina masa unui mol de glucoză, sau altfel spus, masa molară a glucozei, atunci doar vom împărți masa probei la masa molară a glucozei și vom determina astfel câți moli avem. Deci, care este masa molară a glucozei? Pentru a o determina, și aici ne va prinde bine tabelul periodic, trebuie doar să determinăm masa molară a fiecărui element constituent. Dacă începem prin a analiza carbonul, vedem din tabelul periodic că acesta are masa molară de 12,01 grame pe mol. Am mai vorbit și în alte videoclipuri, poți interpreta acest 12,01 ca o masă atomică relativă a atomului de carbon, sau ca masa atomică medie a atomului de carbon sau ce e folositor și aici numărul lui Avogadro este important, deoarece, dacă ai numărul lui Avogadro atomi de carbon, aceștia vor avea masa de 12,01 grame. Așadar, carbonul are masa molară de 12,01 grame pe mol și acum putem face același lucru pentru hidrogen. Hidrogenul are masa molară de 1,008 g/mol, ,008 g/mol. Și nu în ultimul rând, avem aici oxigen. Putem vedea din tabelul periodic că oxigenul are masa molară de 16,00 g/mol. Acum, deținem toate informațiile necesare din tabelul periodic al elementelor. Prin urmare, masa molară a glucozei va fi de șase ori masa molară a carbonului plus de 12 ori masa molară a hidrogenului plus de șase ori masa molară a oxigenului. Va fi deci de șase ori 12,01 grame pe mol plus de 12 ori 1,008 grame pe mol plus masa celor șase atomi de oxigen ai glucozei deci plus de șase ori 16,00 grame pe mol. De șase ori 12,01 plus de 12 ori 1,008 plus de șase ori 16,00 este egal cu, iar acum, dacă ne gândim la numărul de cifre semnificative, masa molară a hidrogenului este exprimată până la cifra miimilor, dar cele ale carbonului numai până la sutimi, la fel și la oxigen și făcând adunarea tuturor obținem 180. Pot merge numai până la sutimi în cazul cifrelor semnificative, deci obținem 180,16. Prin urmare, rezultatul final este 180,16 g/mol. Putem spune chiar grame de glucoză, C6H12O6 pe mol de glucoză, C6H12O6 iar apoi ne putem folosi de aceste 1,52 kg pentru a determina câți moli avem. Deci, dacă începem cu 1,52 kg de glucoză, aceasta fiind C6H12O6, putem începe prin a transforma masa în grame deoarece aici masa molară este exprimată în grame, înmulțit cu, aici dorim să avem kilogramele la numitor și gramele la numărător, așadar, câte grame sunt într-un kilogram? Ei bine, avem 1000 de grame într-un kilogram. Deci, atunci când le vei înmulți, vei obține numărul de grame de glucoză, adică 1520 și dacă ai masa exprimată în grame, poți împărți la masa molară sau poți interpreta aceasta ca o înmulțire cu numărul de moli pe gram de glucoză. Deci, pentru fiecare mol de glucoză C6H12O6, avem 180,16 grame de glucoză, C6H12O6, și atunci vom obține, 1,52 înmulțit cu 1000 este egal cu, acesta este numărul de grame de glucoză pe care le avem, iar acum vom împărți la 180,16, împărțim la 180,16, și obținem acest număr, și haideți să ne uităm câte cifre semnificative vom folosi, aici avem trei cifre semnificative, aici avem cinci cifre, deci vrem să rotunjim spre trei cifre semnificative, deci vom obține 8,44 moli de glucoză. Așadar, kilogramele se simplifică cu kilogramele și apoi gramele de glucoză se simplifică cu gramele de glucoză obținând 8,44 moli de glucoză, moli de C6H12O6. Și am terminat.