If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Dacă sunteţi în spatele unui filtru de web, vă rugăm să vă asiguraţi că domeniile *. kastatic.org şi *. kasandbox.org sunt deblocate.

Conţinutul principal

Exemplu rezolvat: calcularea greutății atomice

Cum se calculează greutatea atomică folosind masa atomică și   abundența procentuală a izotopilor carbonului. Creat de Sal Khan.

Transcript video

Știm că izotopul Carbon 12 este cel mai cunoscut izotop de carbon de pe Pământ. 98.89% din carbonul de pe Pământ este carbon 12. Și știm că, prin definiție, masa lui este de exact 12 unități atomice de masă. Acesta nu este singurul izotop de carbon de pe Pământ. Mai sunt și alți izotopi. Următorul cel mai frecvent este carbon 13. 1,11% din carbonul de pe Pământ este carbon 13. Și putem găsi experimental că masa lui este 13,0034 unități atomice de masă. Așa că, aceste numere pe care le avem aici să ne reamintim, sunt masele atomice. Acestea sunt masele atomice. Așadar, în acest videoclip ne vom gândi cum se ajunge la masa atomică relativă care este dată în tabelul periodic? Deci, masa atomică relativă. De unde vine ea? Ei bine, în videoclipul cu masa atomică și masa atomică relativă vedem că masa atomică relativă este media ponderată a maselor atomice ale diferiților izotopi ai acelui element. Deci, ca să găsim aproximativ 12,01, luăm media ponderată a acestor două lucruri. Și cu cât facem ponderarea? Ponderea fiecărui izotop va fi procentul care ne arată cât de comun este izotopul. Ceea ce vom face este să luăm 98,89% și să îl înmulțim cu 12. Și voi rescrie acest procentaj, zecimal. Va fi 0.9889 înmulțit cu 12. Și, aici, adunăm... 1,11% înmulțit cu 13,0034. Ca număr zecimal, va fi 0,011. 1,11% este 0,0111. O să înmulțesc asta cu 13.0034 unități atomice de masă. Deci, cât ne dă ? Să ne folosim de calculator. Deci vom avea 0.9889 înmulțit cu 12, care dă 11.8668 Iar la asta vom aduna... vom aduna 0.0111 înmulțit cu 13.0034. Și știm că întâi se face această înmulțire, datorită ordinii operațiilor. Așadar, totalul va fi 12.01113774, care, dacă este rotunjit la sutimi, ne conduce la masa atomică relativă din tabel. Deci asta este. Chiar aici. Așa calculezi masa atomică relativă. Deci, pot scrie asta aproximativ 12.01. Este media ponderată a maselor atomice ale izotopilor. Acum, un alt lucru de notat: Care-i diferența dintre carbon 12 și carbon 13? Carbon 12, este chiar aici, cu 6 protoni. Cei 6 protoni sunt cei care îl diferențiază ca fiind carbon. Deci aceștia doi vor avea 6 protoni. Și diferența este la numărul neutronilor. Acesta de aici are 6 neutroni, șase. Iar acesta de aici va avea încă un neutron, deci 7 neutroni. Deci, când ne uităm la diferența dintre masele atomice observăm diferența... Pare că este + 1.0034 unități atomice de masă (uam). Deci, de aici, poți spune: "Hei, uite! Dacă adun un neutron... plus un neutron, plus un neutron, este aproximativ egal cu o unitate atomică de masă. Nu este exact o unitate atomică de masă, dar, aproximând, o putem vedea, într-un fel, ca fiind foarte aproape de o unitate atomică de masă. Același lucru este valabil pentru protoni. Oricum, sper că acum poți aprecia diferența dintre masa atomică, cea care este masa propriu-zisă, și masa atomică relativă, care este media ponderată a izotopilor unui element de pe Pământ. Sper că ai înțeles cum se calculează și cum se aproximează masa unui neutron.