If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Dacă sunteţi în spatele unui filtru de web, vă rugăm să vă asiguraţi că domeniile *. kastatic.org şi *. kasandbox.org sunt deblocate.

Conţinutul principal

Recapitulare forțe sub unghi

Recapitulăm abilități cheie necesare pentru lucrul cu forțe sub unghi, precum descompunerea forțelor în componente orizontale și verticale. 

Scrierea ecuațiilor forței folosind componentele unei forțe aflate la unghi

Uneori forțele se află la unghi și nu sunt orientate de-a lungul axelor de coordonate. Să analizăm un exemplu specific reprezentat în Figura 1.
Figura 1. Forța la unghi acționează asupra corpului care se află în repaus pe o masă.
O forță care se află la unghi poate fi descompusă în componenta orizontală și în componenta verticală (ca în Figura 2 de mai jos). Acest lucru permite folosirea celei de-a doua legi a lui Newton pentru forțele pe direcția orizontală și cea verticală separat.
Figura 2. Componentele forței F aflată la unghiul theta acționând asupra unui corp cu masa m. Componenta F, start subscript, x, end subscript esteă pe direcția orizontală, iar F, start subscript, y, end subscript este pe direcția verticală.
Componentele forței aplicate F sunt:
Fx=FcosθșiFy=Fsinθ\begin{aligned} F_x &= F\cos\theta \\\\ &\text{și} \\\\ F_y &= F\sin\theta \end{aligned}

Să analizăm forțele cu direcție orizontală

În cazul corpului din Figura 1 nu există frecare, singura forță care acționează orizontal este componenta orizontală a forței F, comma, F, start subscript, x, end subscript. Se poate aplica legea a doua a lui Newton pe direcția orizontală și se poate scrie F, start subscript, x, end subscript în funcție de F și theta.
m, a, start subscript, x, end subscript, equals, F, start subscript, x, end subscript, equals, F, cosine, theta

Să analizăm forțele cu direcție verticală

În cazul în care corpul se află în repaus pe masă, componenta verticală a forței F, comma, F, start subscript, y, end subscript acționează vertical împreună cu greutatea și forța normală pentru a menține accelerația verticală egală cu zero. Se poate aplica legea a doua a lui Newton pe direcția verticală și se poate scrie F, start subscript, y, end subscript în funcție de F și theta.
may=Fy0=Fsinθ+FNFg\begin{aligned}ma_y&=F_y \\\\ 0 &= F\sin\theta + F_N - F_g\end{aligned}

Află mai multe

Pentru a vedea un exemplu ce implică o forță la unghi, vizionează un video despre forțele de tensiune asupra unui corp.
Pentru verificarea cunoștințelor și pentru aprofundarea acestor concepte, verifică-te cu exerciții cu forțe la unghi.